O NAS

MY

Od 1994 roku funkcjonujemy na rynku edukacyjnym, szkoleniowym i doradczym. Realizujemy także przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym w innych branżach takich jak: nieruchomości, najem powierzchni, usługi dla ludności.

LUDZIE

Działając w branży usługowej wiemy, że najcenniejszym zasobem są ludzie. Działamy kierując się wartościami takimi jak: szacunek dla pracownika, wsparcie w łączeniu pracy z życiem prywatnym, odpowiedzialność społeczna, działania rozwojowe dla pracowników i ich rodzin.

WSPÓŁPRACA

Współpracujemy z największymi instytucjami edukacyjnymi w Polsce i jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym. We współpracy cenimy długofalowe relacje, w których każda strona odnosi korzyści.

AKCJONARIUSZE

Wezwanie akcjonariuszy 1/5

Zarząd spółki pod firmą TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025868 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Wezwanie akcjonariuszy 2/5

Zarząd spółki pod firmą TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025868 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Wezwanie akcjonariuszy 3/5

Zarząd spółki pod firmą TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025868 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Wezwanie akcjonariuszy 4/5

Zarząd spółki pod firmą TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025868 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Wezwanie akcjonariuszy 5/5

Zarząd spółki pod firmą TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025868 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

KONTAKT

 • kancelaria@tetos.pl
 • al. Niepodległości 2
  61-874 Poznań
 • +48 61 885 34 00
 • LOKALIZACJA

  RODO

  Inspektor Ochrony
  Danych Osobowych

  Rafał Surowy
  iod@tetos.pl

  Pobierz obowiązek informacyjny

  Pobierz obowiązek informacyjny dla akcjonariuszy