O NAS

MY

Od 1994 roku funkcjonujemy na rynku edukacyjnym, szkoleniowym i doradczym. Realizujemy także przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym w innych branżach takich jak: nieruchomości, najem powierzchni, usługi dla ludności.

LUDZIE

Działając w branży usługowej wiemy, że najcenniejszym zasobem są ludzie. Działamy kierując się wartościami takimi jak: szacunek dla pracownika, wsparcie w łączeniu pracy z życiem prywatnym, odpowiedzialność społeczna, działania rozwojowe dla pracowników i ich rodzin.

WSPÓŁPRACA

Współpracujemy z największymi instytucjami edukacyjnymi w Polsce i jesteśmy wiarygodnym partnerem biznesowym. We współpracy cenimy długofalowe relacje, w których każda strona odnosi korzyści.

AKCJONARIUSZE

Zwołanie WZA

Zarząd TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 par. 1 i art. 402 par. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 8 grudnia 2022 r. o godz. 16.30, które odbędzie się w sali 107 budynku CP Wyższej Szkoły Bankowej przy ul. Ratajczaka 5/7 w Poznaniu.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETOS za rok obrotowy od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TETOS za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
 11. Złożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TETOS.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TETOS.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

KONTAKT

 • kancelaria@tetos.pl
 • al. Niepodległości 2
  61-874 Poznań
 • +48 61 885 34 00
 • LOKALIZACJA

  RODO

  Inspektor Ochrony
  Danych Osobowych

  Mateusz Potocki
  iod@tetos.pl

  Pobierz obowiązek informacyjny

  Pobierz obowiązek informacyjny dla akcjonariuszy

  Polityka cookies