Polityka Cookies

Polityka plików "cookies"

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do strony internetowej, której Operatorem jest TETOS S.A. z siedzibą w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025868 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 502.634,00 zł, NIP: 781-00-64-722.

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używamy w celu:

Jakich plików "cookies" używamy?

W ramach stron internetowych stosujemy „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). "Cookies" „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki "cookies" przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Podstawy prawne przetwarzania

Dane możemy przetwarzać na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jak długo będziemy przetwarzać pliki "cookies"?

Pliki "cookies" będą działać do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jakie zabezpieczenia stosujemy na stronach?

Strony internetowe Operatora są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

KONTAKT

  • kancelaria@tetos.pl
  • al. Niepodległości 2
    61-874 Poznań
  • +48 61 885 34 00
  • LOKALIZACJA